Contact details

Adres:


Autoryzowany Ośrodek Implantologii Stomatologicznej
ul. Batalionów Chłopskich 49a
Szczecin, 70-760

Telefon:+48 91 333 98 89

E-mail: laser@nzoz-laser.pl