Implanty stają się coraz częściej stosowaną metodą leczenia u osób cierpiących na braki w uzębieniu. Przewagą implantów nad standardowymi pracami protetycznymi jest to, że przed ich wstawieniem nie trzeba szlifować zdrowych, sąsiadujących z luką zębów. Implant z koroną staje się kopią utraconego zęba. Warto też dodać, że implanty minimalizują zanik kości.
W naszej praktyce pracujemy wieloma zaawansowanymi technologicznie systemami implantologicznymi.

Dlaczego IMPLANTY?

  • Najbardziej naturalnie uzupełniają brakujące zęby
  • Nie trzeba szlifować sąsiednich zębów
  • Zapobiegają zanikowi kości
  • Dają komfort i stabilność koron i mostów
  • Sprawdzone od dziesięcioleci

 

Korony na implantach funkcjonują i wyglądają jak naturalne


W dignostyce przedimplantacyjnej lub w zaawansowanym planowaniu protetycznym wykorzystujemy analizę zdjęć panoramicznych a także tomografii komputerowej.

 

Brak kilku zębów w bocznym i tylnym odcinku żuchwy

Różne możliwości uzupełnień braków zębowych

 

Ubytki zębowe w przednim odcinku żuchwy

Możliwości uzupełnienia protetycznego

 

Bezzębna żuchwa

Możliwości uzupełnienia protetycznego

Etapy leczenia – most całkowity

 

Całkowite bezzębie w żuchwie

Etapy leczenia – proteza nakładkowa

 

Brak jednego zęba

Etapy leczenia

 

Ubytki zębowe w przednim odcinku szczęki

Różne mozliwości uzupełnień braków

 

Ubytki zębowe w szczęce

Etapy leczenia

 

Całkowite bezzębie w szczęce

Etapy leczenia