ul. Batalionów Chłopskich 49a

70-760 SZCZECIN

+48 91 333 98 89

UMÓW WIZYTĘ

Cennik

Konsultacje

Diagnostyka

Profilaktyka

Stomatologia zachowawcza

Odbudowa korony zęba po leczeniu kanałowym na ćwieku z włókna szklanego

Leczenie kanałowe

Chirurgia i implantologia

Periodontologia

Protetyka

Kosmetyka stomatologiczna

Podczas planowania leczenia lekarz prowadzący przedstawia pacjentowi wszelkie dostępne informacje o możliwych do zastosowania w jego przypadku metodach, przedstawia zalety i wady każdej z nich. Dialog z pacjentem na tym etapie jest czynnikiem bardzo istotnym – każda ze stron może się wycofać z zaplanowanego leczenia, jeżeli przewiduje wystąpienie jakiś problemów.

W przypadku dużych prac protetycznych lub implanto-protetycznych czasami może dojść do konieczności użycia dodatkowych materiałów lub rozwiązań technicznych, ale rozbieżności nie przekraczają 10% szacowanej sumy. Trzeba też pamiętać, że indywidualne wyceny prac obowiązują kilka miesięcy. Zwlekając z ich rozpoczęciem musimy liczyć się ze zmianą warunków w jamie ustnej oraz możliwym wzrostem cen.

Zgodnie z uchwałą nr 18/98/III Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 25 kwietnia 1998 roku par. 4 pkt. 3 w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, informacja podana w publicznych środkach przekazu nie może zawierać określenia cen usług oraz sposobu płatności.

Zamysłem NRL było uniemożliwienie stosowania nieuczciwej konkurencji na rynku usług medycznych. Powstała jednak sytuacja, w której pacjent zostaje pozbawiony możliwości uzyskania podstawowej informacji jaką jest rodzaj usługi i jej spodziewany koszt.

Usługa medyczna jest towarem, a ten ma swoją cenę, która nie może być tajna. Każdy Pacjent ma prawo wiedzieć, że jest traktowany w/g jednakowych kryteriów, a nie na przykład przez pryzmat samochodu jakim podjechał pod gabinet. Upublicznienie cen służy uzdrowieniu relacji usługodawca (lekarz) – usługobiorca (pacjent).