Cennik

Konsultacje

Rodzaj konsultacji Cena
Konsultacja implantologiczna 100 zł
Konsultacja implantologiczna + panorama 200 zł
Konsultacja implantologiczna + tomografia komputerowa od 350 zł
Konsultacja nieimplantologiczna 50 zł
Irygator 400 zł

Diagnostyka

Badanie Cena
Tomografia komputerowa 300 zł
Panorama 100 zł
Małe zdjęcie RTG 50 zł

Profilaktyka

Zabieg Cena
Skaning/polishing 150-180 zł
Piaskowanie 100-150 zł
Lakowanie- za 1 ząb 40-70 zł
Lakierowanie- za 1 łuk zębowy 50-70 zł

Stomatologia zachowawcza

Zabieg Cena
Znieczulenie 40 zł
Wypełnienie kompozytowe małe 230-250 zł
Wypełnienie kompozytowe duże 250-280 zł
Wypełnienie kompozytowe wielo-powierzchniowe 280-350 zł
Wkład/nakład pełnoceramiczny (inlay/onlay) 850 zł
Wkład/nakład kompozytowy (inlay/onlay) 650 zł

Odbudowa korony zęba po leczeniu kanałowym na ćwieku z włókna szklanego

Zabieg Cena
Odbudowa kompozytem mała 350-370 zł
Odbudowa kompozytem duża 380-400 zł
Odbudowa kompozytem pod koronę protetyczną 350-230 zł

Leczenie kanałowe

Zabieg Cena
1 kanał 300-400 zł
Leczenie pod mikroskopem 400-500 zł

Chirurgia i implantologia

Zabieg Cena
Ekstrakcja 200-300 zł
Ekstrakcja ósemki (dół) 300-600 zł
Implant (cz. sródkostna) 2500-3000 zł
Zabiegi augmentacyjne (odbudowa kości) 1000-4000 zł
Podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus-lifting) 2000-4000 zł

Periodontologia

Zabieg Cena
Szynowanie zębów fiber splint (za 1 ząb) 100-150 zł
Szyna NTI 400 zł
Kiretaż zamknięty (za 1/4 łuku zębowego) 150 zł
Pokrycie recesji (obnażonych szyjek) 500-1000 zł
Przeszczep łącznotkankowy 500-1000 zł

Protetyka

Zabieg Cena
Szlifowanie zęba 100 zł
Korona tymczasowa 150 zł
Korona ceramiczna na podbudowie metalowej 1200 zł
Korona ceramiczna na implancie 3000 zł
Korona ceramiczna na podbudowie z cerkonu 1500 zł
   
Korona teleskopowa 2500 zł
Proteza szkieletowa 1800-3000 zł
Proteza z acetalu/peeku 2500 zł
Proteza akrylowa 1500-2000 zł

Kosmetyka stomatologiczna

Zabieg Cena
Licówka pełnoceramiczna 2500-3000 zł
Wybielanie zęba martwego 200 zł
Wybielanie zębów żywych (1 łuk: góra lub dół) 700 zł
Wybielanie zębów żywych (oba łuki) 1000 zł

Informacja dotycząca cen

Podczas planowania leczenia lekarz prowadzący przedstawia pacjentowi wszelkie dostępne informacje o możliwych do zastosowania w jego przypadku metodach, przedstawia zalety i wady każdej z nich. Dialog z pacjentem na tym etapie jest czynnikiem bardzo istotnym - każda ze stron może się wycofać z zaplanowanego leczenia, jeżeli przewiduje wystąpienie jakiś problemów.

W przypadku dużych prac protetycznych lub implanto-protetycznych czasami może dojść do konieczności użycia dodatkowych materiałów lub rozwiązań technicznych, ale rozbieżności nie przekraczają 10% szacowanej sumy. Trzeba też pamiętać, że indywidualne wyceny prac obowiązują kilka miesięcy. Zwlekając z ich rozpoczęciem musimy liczyć się ze zmianą warunków w jamie ustnej oraz możliwym wzrostem cen.

Zgodnie z uchwałą nr 18/98/III Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 25 kwietnia 1998 roku par. 4 pkt. 3 w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, informacja podana w publicznych środkach przekazu nie może zawierać określenia cen usług oraz sposobu płatności.

Zamysłem NRL było uniemożliwienie stosowania nieuczciwej konkurencji na rynku usług medycznych. Powstała jednak sytuacja, w której pacjent  zostaje pozbawiony możliwości uzyskania podstawowej informacji jaką jest rodzaj usługi i jej spodziewany koszt.

Usługa medyczna jest towarem, a ten ma swoją cenę, która nie może być tajna. Każdy Pacjent ma prawo wiedzieć, że jest traktowany w/g jednakowych kryteriów, a nie na przykład przez pryzmat samochodu jakim podjechał pod gabinet. Upublicznienie cen służy uzdrowieniu relacji usługodawca (lekarz) - usługobiorca (pacjent).