Galeria

Zastosowanie koron cerkonowo-ceramicznych
Opis przypadku:

Zastosowanie koron cerkonowo-ceramicznych

Korony cerkonowo-ceramiczne na jedynkach
Opis przypadku:

Korony cerkonowo-ceramiczne na jedynkach

Licowki i korony pelnoceramiczne
Opis przypadku:

Licówki i korony pełnoceramiczne

Proteza teleskopowa dolna
Opis przypadku:

Proteza teleskopowa dolna

Licowki i korony pelnoceramiczne
Opis przypadku:

Korony i licówki pełnoceramiczne

Licowki i korony pelnoceramiczne
Opis przypadku:

Korony i licówki pełnoceramiczne

Licowki i korony pelnoceramiczne
Opis przypadku:

Estetyczne wypełnienia kompozytowe