Personel

Lekarze

  • od 2001 Członek Komisji ds.lekarzy dentystów OIL w Szczecinie.
  • od 2013 Wykładowca PSI Członek Rady Okręgowej OIL w Szczecinie
  • od 2012 Członek zarządu PSI
  • 2011 – 2015 Konsultant ds. Implantologii w londyńskiej klinice lekarsko – dentystycznej
Beata Maj-Sojka

Lek. stom.
Beata Maj-Sojka

  • 2010 - Kurs z opracowania zębów pod korony i mosty
  • 2011 - Najnowsze Trendy w Stomatologii
  • 2012 - Realna stomatologia V Międzynarodowa konferencja endodontyczna w Szczecinie
  • 2013 - Współczesne trendy w leczeniu endodontycznym zębów; Profilaktyka trzeciorzędowa -jak zlikwidować skutki choroby przyzębia
  • 2014 - Kurs Mosty adhezyjne; Radiologiczna ochrona pacjenta
  • 2016 - Kurs Opracowanie zębów pod licówki ceramiczne
Lek. stom. Anna Karwowska-Soćko

Lek. stom.
Anna Karwowska-Soćko

Pomoc stomatologiczna

Joanna Woźniak

Higienistka
Sonia Błaszczyk

Anna Nowak

Asystentka
Małgorzata Krawczunas

Teresa Kowalska

Asystentka
Agnieszka Piórkowska

Pozostały personel

Rafał Mazur

Recepcja
Agnieszka Wojniusz