Implantologia stomatologiczna

Implantologia stomatologiczna Szczecin
W naszej praktyce pracujemy wieloma zaawansowanymi technologicznie systemami implantologicznymi.

Dlaczego IMPLANTY?

  • najbardziej naturalnie uzupełniają brakujące zęby
  • nie trzeba szlifować sąsiednich zębów
  • zapobiegają zanikowi kości
  • dają komfort i stabilność koron i mostów
  • sprawdzone od dziesięcioleci
Przejdź do artykułu: Jakie choroby wykluczają zastosowanie implantów?

Czym są implanty zębowe?

Najprościej mówiąc, implanty zębowe są najwierniejszą kopią korzenia utraconego zęba.

Z czego zbudowane są implanty zębowe?

Implanty zębowe zbudowane są przede wszystkim z różnego rodzaju stopów tytanu, z marginalną domieszką innych pierwiastków lub związków chemicznych. Najczęściej wykorzystywany jest tytan klasy 4-tej, ponieważ w jego składzie zawiera się najwięcej (99,67%) czystego tytanu. Praktycznie nie występują w nim różnego rodzaju „dodatki”, które mogłyby mieć charakter uczulający. Obecnie na rynku mamy dostępne również implanty z tlenku cyrkonu. Są one koloru białego co jest ich niewątpliwą zaletą, a w dotyku przypominają ceramikę. Implanty z tlenku cyrkonu posiadają jednak swoje wady – są one jednoetapowe, a więc po założeniu, koniecznie jest szlifowanie części koronowej, co jest niezwykle trudnym zadaniem. Implanty tytanowe występują jako jedno i dwuetapowe, jednak częściej korzysta się z implantów dwuetapowych.

Jakie mamy dostępne powierzchnie implantów zębowych?

Powierzchnia implantu ma zasadnicze znaczenie dla osteointegracji, czyli ścisłego połączenia implantu z kością, po fazie gojenia. Powierzchnia szorstka implantu charakteryzuje się tym, że posiada wiele mikroszczelin. Jeżeli we wszystkie te wgłębienia wejdzie tkanka kostna, wówczas możemy mówić o idealnej osteointegracji. Tak więc im bardziej szorstka powierzchnia, tym lepiej.

Jak zmieniały się implanty zębowe na przestrzeni lat?

W tej chwili, mimo iż zdarzają się jeszcze takie przypadki, odchodzi się od połączenia części korzeniowej z częścią koronową w postaci zewnętrznego hexa, na rzecz ewnętrznego połączenia konikalnego. Taką technikę można porównać do włożenia szklanki w szklankę, aby wyobrazić sobie jak trudno jest coś takiego rozdzielić. Dodatkowo, elementem stabilizującym to połączenie jest śruba.

Kiedy decydujemy się na wstawienie implantów zębowych?

Na implanty zębowe decydujemy się głównie w przypadku utraty zębów, po wykluczeniu innych możliwości odbudowy protetycznej.

Jakie są kryteria doboru implantów zębowych?

Wszystko zależy od problemu z jakim zgłasza się do nas pacjent. Z tego też względu przeprowadzane są specjalistyczne badania, dzięki którym jesteśmy w stanie zaproponować pacjentowi jak najlepszą formę leczenia.

Jakie badania przeprowadzane są podczas kwalifikacji pacjenta do zabiegu?

Podstawowymi badaniami są: badanie wewnątrzustne, zdjęcie rtg pantomograficzne oraz tomografia komputerowa CBCT. Jeżeli mamy wątpliwości co do stanu zdrowia pacjenta ze względu na informacje które umieścił w ankiecie, wówczas zleca się dodatkowe badania.

Jakie są przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu z użyciem implantów zębowych?

Kluczowym przeciwwskazaniem jest niedobór witaminy D3, ponieważ zaburza to integrację implantu z kością. Do innych przeciwwskazań zaliczamy osteoporozę, nieleczoną cukrzycę oraz inne choroby układowe. Należy również zachować ostrożność podczas przyjmowania niektórych leków.

Czy implant zębowe są widoczne?

Implanty zębowe nie są widoczne, ponieważ są wkręcone w kość. Jest to element odbudowujący korzeń, tak więc widoczna jest jedynie część odbudowująca koronę zęba.

Czy zaawansowany wiek jest przeciwwskazaniem do założenia implantów zębowych?

Sam wiek nie stanowi przeciwwskazania, należy jednak pamiętać o tym, że statystycznie 50% osób powyżej 50 roku życia cierpi na co najmniej jedną chorobę ogólnoustrojową, która mieści się w rejestrze względnych lub bezwzględnych przeciwwskazań do stosowania implantów.

Czy implanty zębowe mogą służyć nam do końca życia?

Obecnie mówimy o prawie 98% przeżywalności implantów po okresie 5-ciu lat u pacjentów zdrowych. Niestety w przypadku rozwoju choroby nowotworowej, która będzie leczona np. chemioterapią, może dojść do degradacji kości i utraty implantów nawet w późniejszym czasie.

Czy koronę można założyć od razu po wstawieniu implantu?

Natychmiastowe założenie korony jest jak najbardziej możliwe, szczególnie w przypadku procedur implantacji natychmiastowej, po ekstrakcji zęba. Musimy jednak pamiętać, że jest to korona tymczasowa. Dopiero po zakończonym okresie gojenia jest ona zamieniana na koronę ostateczną.

Czy istnieją przypadki, kiedy implant trzeba usunąć?

Implant usuwamy jedynie w momencie, kiedy nie nastąpi integracja z kością.

Przykładowe zastosowania implantów stomatologicznych

Korony na implantach funkcjonują i wyglądają jak naturalne. W diagnostyce przedimplantacyjnej lub w zaawansowanym planowaniu protetycznym wykorzystujemy analizę zdjęć panoramicznych a także tomografii komputerowej.
Korony na implantach
Implantologia stomatologiczna Szczecin

Przykład zastosowania implantu

Brak kilku zębów w bocznym i tylnym odcinku żuchwy
Implantologia stomatologiczna Szczecin

Różne możliwości uzupełnień braków zębowych

Ubytki zębowe w szczęce
Implantologia stomatologiczna Szczecin

Etapy leczenia

Ubytki zębowe w przednim odcinku żuchwy
Implantologia stomatologiczna Szczecin

Możliwości uzupełnienia protetycznego

Bezzębna żuchwa
Implantologia stomatologiczna Szczecin

Możliwości uzupełnienia protetycznego

Most całkowity
Implantologia stomatologiczna Szczecin

Etapy leczenia

Całkowite bezzębie w żuchwie
Implantologia stomatologiczna Szczecin

Etapy leczenia - proteza nakładkowa

Brak jednego zęba
Implantologia stomatologiczna Szczecin

Etapy leczenia

Ubytki zębowe w przednim odcinku szczęki
Implantologia stomatologiczna Szczecin

Różne możliwości uzupełnień braków

Całkowite bezzębie w szczęce
Implantologia stomatologiczna Szczecin

Etapy leczenia