Lek. stom. Jerzy Szymczak

Lek. stom. Jerzy Szymczak Szczecin

Lek. stom. Jerzy Szymczak to ceniony szczeciński stomatolog. Specjalizuje się on głównie zabiegach związanych ze implantologią stomatologiczną.

Doktor Szymczak od 2001 roku pełni funkcję Członka Komisji ds. lekarzy dentystów w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie.

W roku 2013 został powołany na Członka Rady szczecińskiej OIL. W tym samym czasie został wykładowcą Curriculum Implantologii PSI, kształcącego przyszłych specjalistów ds. implantologii stomatologicznej.

W latach 2011 - 2015, dr Szymczak pracował w londyńskiej klinice lekarsko - dentystycznej jako konsultant ds. implantologii.

Lek. stom. Jerzy Szymczak świadczy usługi z zakresu stomatologii od 1997 roku. Przez wszystkie te lata stale podnosił swoje kwalifikacje podczas różnorodnych kursów i sympozjów na całym świecie.

Dodatkowo, doktor Szymczak jest aktywnym członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, takich jak OSIS (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chirurgii i Implantoprotetyki Stomatologicznej), ICOI (International Congress of Oral Implantologists), DGOI (Deutsche Gesellschaft für Orale Implan­tologie), ICOI Europe (International Congress of Oral Implantologists Europe).

Stowarzyszenia

Najważniejsze daty

 • 1997 „Obserwacja funkcjonowania praktyk stomatologicznych” (Razeburg, Niemcy)
 • 1998 „Podstawy nowoczesnej protetyki stom.” (Berlin, Niemcy); „Zasady stosowania prep. CARISOLV” (Karolinska Institut, Stockholm, Szwecja)
 • 1999 „Protezy teleskopowe – wskazania i cykl wykonawczy” (Katedra Protetyki CMUJ, Kraków, Polska)
 • 2000 „Międzynarodowa wymiana w zakresie prowadzenia praktyk dentystycznych” (maj – Singapore; listopad – Rio De Janeieo, Brasil); „IV Międzynarodowy Kongres Implantologii Stom” (Zakopane, Polska)
 • 2001 „Kurs szkoleniowy w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia ch. Przyzębia” (Katedra i Zakład Periodontologii PAM, Szczecin, Polska); „I Kongres ART. ORAL” (Sopot, Polska); „Międzynarodowy Kongres Periodontologiczny” (Jelenia Góra, Polska)
 • 2002 „Kurs praktyczny w syst. Implantologicznym IDI” (Warszawa, Polska)
 • 2003 „Kurs praktyczny w syst. Implantologicznym Brannemark” (Kraków Polska)
 • 2004 „Kurs praktyczny chirurgicznego podnoszenia dna zatoki szczękowej” (Lipsk, Niemcy); „VI Międzynarodowy Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej” (Jurata, Polska)
 • 2005 Stały uczestnik licznych konferencji, kursów, sympozjów i kongresów poświęconych zagadnieniom implantologii stomatologicznej i osteologii w kraju i na świecie; aktywny członek: The International Congress of Oral Implantologists (ICOI), Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie (DGOI), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej – Europejskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS-EDI) oraz Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI).
 • 2008 Po złożeniu egzaminu, uzyskany tytuł: Ekspert ds. Implantologii – ICOI Diplomate
 • 2011 Konsultant ds. Implantologii w londyńskiej klinice lekarsko – dentystycznej Od maja członek zarządu PSI, wykładowca Curriculum implantologicznego PSI
 • 2013 Członek Rady Okręgowej OIL w Szczecinie

Certyfikaty